|   print

[  ]
 
Koehler JCM

77 p in Dutch   2005

download pdf (262Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
For decades a very fine-meshed retail structure has existed in The Netherlands. Dutch citizens can reach convenience shops easily and quickly. These shops are often established within walking distance. The reason for this fine-meshed shopping structure is the restrictive governmental policy concerning retail trade at the periphery: only a few branches were allowed to be established at the urban fringe or at other peripheral locations. In 2004, the governmental policy changed: within the framework of more decentralisation the Dutch government now leaves the implementation of the retail location policy to the regional and local governments. It is now possible that more establishments at the periphery will be allowed and that shopping malls at greenfield sides will become reality. This research analyses possible future developments concerning more retail trade at the periphery and possible impacts on the quality of life in cities. Interviewing policy makers, stakeholders of the retail trade and stakeholders of consumers the following topics were examined: a. What do the respondents think about the new governmental policy? b. Is there a trend towards more retail trade at peripheral locations? c. What kinds of effects could this have on the quality of life in cities?

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De in 2004 door de Rijksoverheid geintroduceerde Nota Ruimte zou kunnen leiden tot meer detailhandelsvestigingen op perifere locaties. De Rijksoverheid besloot om in het kader van meer decentralisering het detailhandelsvestigingsbeleid aan lagere overheden over te laten. Daardoor zouden in Nederland zogenoemde weidewinkels realiteit kunnen worden en de decenniaoude fijnmazige detailhandelsstructuur zou in gevaar kunnen komen. Onder de betrokken partijen (detailhandel, consumenten en beleidsmakers) leidde de invoering van het nieuwe beleid tot veel discussie over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van detailhandelsvestigingen. Dit blijkt uit dit onderzoek. Er blijken zowel aannemelijke argumenten voor het ontstaan van meer vestigingen op perifere locaties te bestaan als ook argumenten die dit juist tegenspreken. Mogelijke effecten daarvan op de kwaliteit van leven in steden zijn net zo ambivalent. Voor dit onderzoek werden vertegenwoordigers van beleidsmakers, consumenten en detailhandel geinterviewd om meer zicht te krijgen op de volgende vragen: a. Hoe wordt tegen het nieuwe beleid aangekeken? b. Kan er een trend ontstaan tot meer detailhandel op perifere locaties? c. Wat kunnen de effecten zijn op de kwaliteit van leven in steden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2006-11-23 )