|   print

Een onderzoek naar het voorkomen van mutagene en/of carcinogene verbindingen in organische concentraten van Nederlands drinkwater alsmede naar de effecten van diverse zuiveringsstappen op de mutagene activiteit
[ Toxicological aspects of organics (complex mixtures) with mutagenic and/or carcinogenic properties found in drinking water in The Netherlands ]
 
Kool HJ, van Kreijl CF, Hrubec J, van Oers JAM, Persad S

p in Dutch   1987

RIVM Rapport 840136001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In drinkwater, bereid uit oppervlaktewater en grondwater werd in veel gevallen mutagene activiteit aangetoond. Duinfiltratie en actiefkool filtratie verwijderen de mutagene activiteit. Chloring verhoogt die activiteit aanzienlijk, chloordioxide in concentraties kleiner dan 1 mg/l C10-2 leidt tot een lagere toename in mutageniteit dan chloor. Toepassing van ozon verlaagt in de meeste gevallen (maar niet altijd) de mutagene activiteit. Mutagene organische stoffen in drinkwater bevinden zich voornamelijk in de licht polaire vluchtige fractie, zijn moeilijk gaschromatografeerbaar en hebben een mol.gewicht in de orde van grootte van 200. Mutagene drinkwater concentraten (bron Maas, gechloord drinkwater) induceerden chromosoomafwijkingen in CHO-cellen. Mutagene drinkwater concentraten (bron Rijn, gechloord drinkwater) induceerden geen verhoogde tumor incidentie in een carcinogeniteits experiment met Wistar ratten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-08-31 )