|   print

De aanwezigheid van Legionella species in door drinkwater gevoede watersystemen in Nederland. Deel I. 48 pp. (ook los verkrijgbaar). Idem, Deel II (ADDENDUM) Chemische en bacteriologische analyse resultaten per onderzocht object. Technische informatie van de onderzochte systemen per object. (Alleen samen met deel I verkrijgbaar)
[ The presence of Legionella species in watersystems supplied with tapwater in the Netherlands ]
 
van Kranen HJ

361 p in Dutch   1988

RIVM Rapport 840140001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Legionella's werden geisoleerd uit warm watervoorzieningen, water van koeltorens, water van luchtbevochtigers en incidenteel uit drinkwater zelf. In 32% van de onderzochte objecten werden, uit water met een temperawtuur varierend van 6 graden C tot en met 59 graden C, legionella's geisoleerd overwegend (75%) in concentraties kleiner dan 10 c.f.u./ml. In deze objecten werden nergens gevallen van legionellose onderkend. De in dit onderzoek voor het eerst geconstateerde besmettingen van luchtbevochtigers met legionellae worden als ongewenst gekwalificeerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-06-30 )