|   print

[  ]
 
Vlugt, J.C. van der , Klapwijk, S.P.* , Eijk, J.A.A.M. van

p in Dutch   1986

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de periode 1983-1985 werd in de plassen Elfhoeven en Nieuwenbroek onderzoek gedaan om de uitgangssituatie te beschrijven voordat de fosfaatbelasting werd verlaagd. Vastgesteld werd dat: de twee plassen verschillend reageren op de fosfaatbelasting ; - de hoogste belasting niet gepaard gaat met de grootste algenbloei [D ; - de fluctuatie in de algenbiomassa een duidelijk verband vertoont met de fluctuatie in de weersgesteldheid ; - de hogere trofische niveaus van veel invloed zijn op de algenbloei [D ; de ontwikkeling van een "eenvoudig" dynamisch planktonmodel broodnodig is.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-11-30 )