|   print

Organische microverontreinigingen in Noordzeewater
[ Organic micropollutants in Dutch coastal waters ]
 
van de Meent D, den Hollander HA, van Pagee JA, Luppes, E.*

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 840166001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Van een 31-tal organische microverontreinigingen, waarvan het voorkomen in Rijn- en Maaswater bekend is, zijn de tot dusverre onbekende concentraties in Noordzeewater gemeten. De gevonden concentraties zijn laag (nanogram/liter-gebied), en met de gebruikte methoden moeilijk meetbaar. Voor de meeste stoffen is de invloed van de instroming van Rijn- en Maaswater duidelijk zichtbaar in de ruimtelijke verdeling van de concentraties. De waargenomen concentratieverdelingen blijken kwantitatief te kunnen worden verklaard als het resultaat van vermenging van rivierwater en zeewater enerzijds, en gasuitwisseling tussen zeewater en de atmosfeer anderzijds. Met behulp van een waterkwaliteitsmodel, waarin voor deze processen formuleringen zijn opgenomen, kunnen de waargenomen concentratieverdelingen worden gesimuleerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-12-10 )