|   print

[  ]
 
Tiktak, A.* , Drecht, G.van

p in Dutch   1986

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het gedrag van het herbicide Atrazine in de bodem is in het laboratorium onderzocht met behulp van grondkolommen. Over de proeven en de resultaten werd door Loch e.a. in 1985 gerapporteerd. Met behulp van model ONZAT werd de gemeten doorbraakkromme van Atrazine in een podzolgrond gesimuleerd. Daarbij is gebruik gemaakt van de bodemfysische parameters van matig grof zand, zoals gepubliceerd door Rijtema (1969). De adsorptie-isotherm van Atrazine is bepaald d.m.v. schudproeven. De halfwaardetijd van Atrazine is berekend uit een soortgelijk experiment met een eerdgrond. De berekende doorbraakkrommen vertonen allemaal hetzelfde euvel, nl. dat ze te vroeg komen in vergelijking tot de gemeten doorbraakkromme. Dit is enigzins te verbeteren door een grotere adsorptie en afbraak aan te nemen. De oorzaak van de vertraagde doorbraak kan liggen in de ongelijke verdeling van het aan de kolom toegevoerde demiwater aan het bodemoppervlak.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-02-28 )