|   print

Transport of Organic Biodegradable Micropollutants in an Aggregated Saturated Soil
[ Transport van organische bio-afbreekbare microverontreinigingen in een geaggregeerde verzadigde bodem ]
 
van Eijkeren JCH, Bouwer, E.J.*

p in English   1986

RIVM Rapport 840220001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en computerimplementatie van een transportmodel, waarin zijn opgenomen de physische processen van convectief-dispersief transport in een dimensie met laterale diffusie naar bolvormige aggregaten en diffusief transport in aggregaten (tweede, laterale dimensie), het chemische proces van lineaire evenwichtsadsorptie in aggregaten, en het microbiologische proces van bio-degradatie in aggregaten. Bio-degradatie wordt verondersteld plaats te kunnen vinden onder aerobe omstandigheden, anaerobe omstandigheden of beide, daarom maakt een stationair model voor de zuurstofverdeling essentieel onderdeel uit van dit model. Degradatie start na een acclimatisatieperiode, en acclimatisatie start na het overschrijden van een concentratie-drempelwaarde. Gevoeligheidsanalyse van parameters en simulatie van experimenten incideren de noodzaak van nauwkeurige bepaling van de aggregaat- en bio-parameters.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-11-30 )