|   print

[  ]
 
Loch, J.P.G.

p in Dutch   1986

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
N.a.v. de vraag in welke mate de onverzadigde zone van de bodem vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen kan tegenhouden en verwijderen, zodat grondwaterbedrijging door deze stoffen kan worden geschat, is een procesgericht onderzoek uitgevoerd naar het gedrag van de stoffen chloroform, 1,1,1-trichloorethaan, trichlooretheen, tetracholoor en 1,4-dichloorbenzeen in een drietal Nederlandse bodems. Uit het onderzoek blijkt dat zowel door omzetting, vervluchtiging als adsorptie van de onderzochte gechloreerde alkanen en alkenen een significant deel van de geimmitteerde stoffen uit de onverzadigde zone verwijderd resp. tegengehouden wordt. Echter niet genoeg om uitspoeling van een deel van de geimmitteerde dosis naar het grondwater te voorkomen. Omzetting en adsorptie van 1,4-dichloorbenzeen in de onverzadigde zone zijn zo groot, dat van een aan het maaiveld geimmitteerde dosis de kans op gedeeltelijke uitspoeling naar het grondwater in de onderzochte gronden

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-07-31 )