|   print

[  ]
 
Haring, B.J.A.* ; Delft, W.van

p in Dutch   1984

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Uit het onderzoek blijkt dat het gehalte aan koper in het rioolwaterzuiveringsslib van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Sneek tot de helft gereduceerd is na doorvoering van de centrale ontharding bij het pompstation Spannenburg. Het gehalte aan de zware metalen lood en zink blijken eveneens gedaald en wel met ongeveer 25%, de oorzakelijke relatie hiervoor is echter minder eenduidig.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1984-11-19 )