|   print

[  ]
 
Neele, J.

p in Dutch   1986

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Voor houtconservering is in het perceel Perenlaan 1 te Apeldoorn Improsol gebruikt. Uit Improsol ontstaat langzaam gasvormig waterstoffluoride. Door klachten van de bewoners werden door de Keuringsdienst van Waren te Assen vanaf december 1984 waterstoffluoridemetingen verricht. Voor bevestiging van de metingen door de Keuringsdienst van Waren werden op 860130 tegelijkertijd ook metingen door het RIVM verricht. De resultaten van metingen van gasvormige fluorverbindingen liggen tussen 1 en 20 ug/m3. Voor fluoride geldt een MAC-waarde van 2,5 mg/m3 en voor fluor en fluorwaterstof, uitgedrukt als fluoride, een MAC-waarde van 2 mg/m3. De repliceerbaarheid van de metingen door het RIVM is voldoende. De resultaten van de metingen door de Keuringsdienst van Waren zijn goed vergelijkbaar met de resultaten van de metingen door het RIVM.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-04-30 )