|   print

[  ]
 
Linders, J.B.H.J. ; Heijden, C.A. van der

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op en om het terrein van het voormalige bedrijf AAgrunol te Groningen zijn verhoogde gehaltes gemeten voor kwik en een aantal andere verbindingen. M.b.t. deze verontreiniging heeft de projectgroep AAgrunol, waarin zitting hebben de Gemeente Groningen, de RIMH, District Noord, de Provinciale Griffie en Provinciale Waterstaat besloten tot een risico-evaluatie van het Noord-westelijk deel van het terrein. Via de inspecteur heeft het RIVM opdracht ontvangen tot het uitvoeren van deze risico-evaluatie. Het bedrijf AAgrunol heeft op het terrein gedurende de jaren 1947-1983 diverse bestrijdingsmiddelen geproduceerd en een veelheid van bestrijdingsmiddelen opgeslagen en verhandeld. Hieronder bevinden zich zowel anorganische als organische bestrijdingsmiddelen en tevens diverse hulp- en grondstoffen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-02-28 )