|   print

De meting van respirabel stof in de woonkamer en keuken van de woning Acapulcodreef 1 te Utrecht
[ Measurements of respirable suspended particles in a home in Utrecht ]
 
Kliest JJG

p in Dutch   1988

RIVM Rapport 840240020

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de week van 2 tot 8 september 1986 zijn metingen uitgevoerd naar het gehalte respirabel stof (RSP) in een energie-zuinige woning in de wijk Klopvaart te Utrecht. Aanleiding tot het verzoek om onderzoek waren aanhoudende klachten van de bewoners van het betreffende pand. De gemeten RSP-concentraties bleken niet afwijkend van de normaal voorkomende. De meest waarschijnlijke verklaring voor de klachten lijkt een onvoldoende mate van luchtverversing in de woning. Deze conclusie sluit aan bij die welke getrokken is op basis van eerder onderzoek in de woning door TNO.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-06-29 )