|   print

[  ]
 
Hoeijmakers, T.J.*

p in Dutch   1986

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het computerprogramma NITRIN berekent de nitraatinspoeling naar het bovenste grondwater onder andere in relatie met bemestingsscenario, bodemgebruik en gemiddelde hoogste grondwaterstand. NITRIN is vrij eenvoudig te gebruiken en te wijzigen. De benodigde rekentijd en het geheugenbeslag zijn in het algemeen zeer gering. Het door te rekenen gebied wordt opgesplitst in subgebieden. De belangrijkste benodigde invoergegevens zijn de bemestingsscenario's, de gemeente per subgebied, de grondsoort per subgebied, het bodemgebruik per subgebied, de gemiddelde hoogste grondwaterstand per subgebied en gegevens over landbouwtellingen en per gemeente. De nitraatinspoeling kan in kaartvorm worden gepresenteerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-03-31 )