|   print

In situ meting van de verwijdering van stoffen uit het grondwater van de verzadigde zone
[ In situ assessment of the removal of chemicals from the groundwater in the saturated zone ]
 
Boumans LJM, Wever D, Veling EJM, Reijnders HFR

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 840252004

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De verwijdering van stoffen wordt gemeten met twee putten waartussen het grondwater, via een bovengrondse leiding, wordt rondgepompt. In de bovengrondse leiding worden de stoffen tezamen met een tracer gedoseerd. Na bemonstering en analyse van het onttrokken grondwater kan de verblijftijd van het geinfiltreerde water en daardoor ook de verwijdering van stoffen tussen de twee putten worden berekend. Er zijn twee experimenten uitgevoerd. De verwijdering van fosfaat bedroeg ongeveer 500 g/m3. De verwijdering van kalium bedroeg respectievelijk 34 en 98 g/m3.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-10-31 )