|   print

[  ]
 
Loch, J.P.G. ; Gast, L.F.L. ; Maaren, H.L.J. van;

p in Dutch   1986

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Van het bovenste grondwater onder landbouwpercelen op een viertal kwetsbare Nederlandse bodemtypen werden monsters geanalyseerd op residuen van twaalf bestrijdingsmiddelen. Van deze middelen is de gebruiksgeschiedenis van de afgelopen 7 jaar bekend. De groep stoffen omvat zowel middelen die toegelaten zijn binnen waterwingebieden als middelen die zijn verboden zijn. De kwetsbare bodems hebben een hoge doorlatenheid en een gering bindend vermogen voor residuen van bestrijdingsmiddelen. Een viertal stoffen, te weten atrazine, dinoseb, 1,3-dichloorpropeen en aldicarb worden in de eerste vier bemonsteringsrondes van dit onderzoek in het grondwater van een aantal waarnemingspunten aangetoond. Gemeten concentraties liggen boven de EG-norm voor bestrijdingsmiddelen in drinkwater. Van de vier aangetoond stoffen zijn atrazine en dinoseb toegelaten in waterwingebieden

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-12-31 )