|   print

[  ]
 
Brinkmann FJJ ; Canton JH ; Derks HJGM ; Hagen-Fast AK ; Slingerland P ; Willemsen WH

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Drainage water van, grondwater onder en oppervlakte water aangrenzend aan een vijftal begraafplaatsen werden onderzocht op de aanwezigheid van, voor de ontleding van dierlijke weefsels en organen representatieve organische microverontreiniging alsmede op de toxiciteit voor waterorganismen. Er kon geen beinvloeding van de waterkwaliteit worden geconstateerd, het water was niet of nauwelijks toxisch. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-07-31 )