|   print

Compilatie van beschikbare mathematische modellen voor de beschrijving en voorspelling van het gedrag en lot van stoffen in het milieu
[ Compilation of mathematical models for the description and prediction of fate and behaviour of chemical substances in the environment ]
 
de Greef E, van de Meent D

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 840290003

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport wordt een korte technisch-wetenschappelijke beschrijving gegeven van diverse voor blootstellingsanalyse beschikbare mathematische modellen, welke gebruikt kunnen worden t.b.v. de beoordeling van nieuwe chemicalien in het kader van de Wet Milieugevaarlijke Stoffen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-02-28 )