|   print

Rapportage van de stand-van-zaken bij de ingebruikname van de programma's voor het schatten van de eigenschappen en het gedrag van nieuwe stoffen in het milieu
[ State-of-the-Art report on the application of Programmes for the estimation of properties of chemicals and their environmental behaviour. ]
 
de Greef E, van de Meent D, Koobs L, Oers,H. van*

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 840290004

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport beschrijft de stand-van-zaken bij het ingebruik nemen van een aantal programma's voor het schatten van het gedrag van stoffen in het milieu. De aanleiding voor deze tussentijdse verslaglegging is het optreden van vertraging in de operationele fase die door een aantal technische onvolkomenheden in de van de EPA afkomstige programma's veroorzaakt wordt.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-05-31 )