|   print

Verslag van de uitvoering van 4 slootproeven in het kader van het Regionaal Onderzoek Overijsselse Vecht-West
[ Report on the execution of four ditch infiltration tests on behalf of the Regional Investigation in the area "Overijsselse Vecht-West" ]
 
Wever D

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 840344002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit verslag handelt over de technische uitvoering van een viertal zogenaamde slootproeven, ter bepaling van de intreeweerstand van de bodem van watergangen. De proeven werden uitgevoerd in het kader van het Regionaal Onderzoek "Overijsselse Vecht-West".

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-11-30 )