|   print

[  ]
 
Heij, G.J.

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De doelstelling van het onderzoek, zoals overeengekomen met de opdrachtgever is bereikt, maar die, welke met de externe onderzoekspartners was geformuleerd, is niet geheel gerealiseerd. De additionele uitgaven ten behoeve van het project zijn beneden de geraamde kosten gebleven. De einddatum van het project was gepland op 1 januari 1985. Het onderzoek kon echter pas medio 1986 met de eindrapportage worden afgesloten. Wat betreft de personele inzet van het RIVM zijn er ca. 8 manjaren aan het project besteed, gedurende de looptijd van 3,5 jaren. De raming was 4 manjaren. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij de planvorming binnen de provincie Utrecht. Met name geldt dat voor de opgestelde classificatie naar risico van verontreiniging van 9 winplaatsen in het gebied van de Utrechtse Heuvelrug. Verschillende in het onderzoek ontwikkelde en/of getoetste rekenprogramma's worden in andere projecten van RIVM toegepast.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-03-31 )