|   print

[  ]
 
Mulschlegel JHC

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het betreft een deelstudie binnen het regionaal hydrologisch onderzoek in west Noord-Brabant. Het beschouwde deel van de provincie Noord-Brabant is globaal de Brabantsewal. De beoogde doelstellingen van het in deze rapportage beschreven onderzoek zijn: a. inzicht verkrijgen in de geohydrologische opbouw van het studiegebied ; b. inzicht verkrijgen in het hydrologisch systeem van het studiegebied ; c. aangegeven van de kwantitatieve effecten van enkele ingrepen in het hydrologisch systeem ; i.h.b. veranderingen in de omvang van grondwaterwinning. De op ad. a en b gerichte activiteiten hebben geresulteerd in een simulatiemodel voor stationaire grondwaterstroming. Door uitvoering van een gevoeligheidsanalyse op de modelparameters werd tevens inzicht verkregen in de parameters waaraan de meeste aandacht zou moeten worden besteed. Met behulp van het model zijn diverse berekeningen uitgevoerd voor scenario's van omvang van grondwaterwinning. Een van de beschouwde scenario's betreft de in het tweede Tienjarenplan van de VEWIN voorgestane grondwaterwinning. Voor de beschouwde scenario's zijn waterbalansen gegeven.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-12-31 )