|   print

[  ]
 
Meinardi, C.R. , Duist, H.A.van , Lanen, H.A.J.van

p in Dutch   1986

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In fase 2a van het project Allocatie bronnen van watervoorziening lag het accent op de uitwerking van de methodiek voor de optimalisatie van de winning van water voor de drinkwatervoorziening. Voor de proefregio West-Noordbrabant zijn mogelijke bronnen de levering van water uit de Biesboschbekkens en interne grondwaterwinning. Voor een subregio is een optimalisatiemodel, gebaseerd op lineaire programmering, gebruikt om voor diverse grootten van de behoefte de winning van grondwater te optimaliseren naar plaats en grootte van de onttrekking.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-07-31 )