|   print

[  ]
 
Meinardi, C.R.

p in Dutch   1986

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit deelrapport 3 van het project "Allocatie bronnen van watervoorziening, fase 2a", behandelt alle gegevens ten aanzien van geohydrologie en de samenstelling van het grondwater die ingevoerd worden in het optimalisatiemodel. Voor elk van de in te voeren parameters zijn waarden geschat voor het gebied West-Noord-Brabant. Deze schattingen zijn gebaseerd op een bureaustudie van bestaande gegevens. De geschatte waarden zijn weergegeven in kaartvorm, waarbij een beknopte toelichting is gegeven. Opgemerkt wordt dat de gekarteerde eigenschappen niet zonder meer gebruikt mogen worden voor andere doeleinden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-07-31 )