|   print

[  ]
 
Duijvenbooden, W.van , Gast, L.F.L. , Taat, J.

p in Dutch   1985

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het kader van de inrichting van het landelijk meetnet grondwaterkwaliteit werden verspreid over het gehele land 370 meetpunten geplaatst met filters op globaal 10, 15 en 25 m-mv. De meetpunten werden onderzocht op het voorkomen van de macroparameters, Zn, N-4 en As en de somparameters EOCl en VOCl. Incidenteel werden tal van andere spoorelementen en organische microverontreinigingen gemeten. Uit het onderzoek blijkt, dat een duidelijke relatie aanwezig is tussen de kwaliteit van het grondwater enerzijds en gebruik van de bodem, bodemtype en geohydrologische situatie anderzijds. Duidelijk is sprake van een geleidelijke verslechtering van de grondwaterkwaliteit. Afdekkende kleilagen hebben in deze veelal slechts een beperkte betekenis. In feite wordt in Nederland tot op dieptes van 30 m-mv zeker in de zandgebieden nog nauwelijks grondwater met een natuurlijke samenstelling aangetroffen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1985-04-18 )