|   print

[  ]
 
Gast, L.F.L. , Taat, J. , Duijvenbooden, W.van

p in Dutch   1985

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Voor dit deelrapport zijn in principe de analyseresultaten van de eerste bemonstering van de diverse meetpunten gebruikt. De analysegegevens worden per parameter voor de verschillen filternivo's (globaal 10, 15 en 25 m-mv), verdeeld over concentratieklassen, in kaartvorm gepresenteerd. De kaarten geven een indruk van de ruimtelijke spreiding van de grondwaterkwaliteit. In het rapport worden twee verschillende klasse-indelingen gehanteerd. De ene is gebaseerd op een in dit rapport nader omschreven standaardmethode, terwijl bij de andere indeling gebruikt gemaakt wordt van de EG-richtlijn betreffende 'de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water'. Voor de interpretatie van de in dit deelrapport gepresenteerde gegevens wordt verwezen naar het eindrapport betreffende de inrichting van het meetnet.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1985-04-18 )