|   print

Integratie stromings- en gedragsmodellen voor grondwaterkwaliteit
[ Integration of models for solute transport and chemical equilibrium ]
 
Taat J, Boumans LJM, van Drecht G, Leijnse A, Lieste R

p in Dutch   1987

RIVM Rapport 840390001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Locale verontreinigingsbronnen, zoals bijvoorbeeld vuilstorten en gasfabrieken, vormen een van de bedreigingen van de grondwaterkwaliteit in Nederland. Grondwaterkwaliteitsmodellen kunnen een hulpmiddel zijn voor de voorspelling van de verspreiding van verontreinigingen uit deze locale bronnen. Het doel van dit onderzoek is het operationaliseren en aanpassen van bestaande grondwaterkwaliteitsmodellen. Het eindrapport bevat drie onderdelen: 1. aanpassing van het programma SWIP-II aan niet-lineaire adsorptie; 2. vergelijking tussen adsorptie isothermen en een chemisch speciatie model (MINEQL). 3. Koppeling van SWIP-II aan een model voor de onverzadigde zone (ONZAT). Tevens is aandacht besteed aan de mogelijkheden en de beperkingen van grondwaterkwaliteitsmodellen en worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot modelgebruik en ontwikkeling, in het bijzonder de koppeling van speciatiemodellen en stromingsmodellen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-09-30 )