|   print

[  ]
 
Tangena, B.H. , Bogte, J.J.

p in Dutch   1984

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Schatting van toekomstige immisieniveaus (tot het jaar 2000) vanuit de huidige niveaus, door hierin de veranderingen van de emissies in rekening te brengen. Binnen de mogelijkheden van het project moest volstaan worden met een globale benadering middels het opstellen van massabelangen voor slechts enkele stoffen, t.w.: SO2 en NO2 (bij luchtverontreiniging) en Ammonium, Totaal-fosfaat, zink en lood (bij oppervlaktewaterverontreiniging in twee afwateringsgebieden). Een globale berekening van milieuhygienische effecten was slechts mogelijk bij luchtverontreiniging door SO2 en NO2 ; overige effecten konden vooralsnog niet worden berekend.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1984-12-31 )