|   print

[  ]
 
Koster, P.K. , Ree, C.C.D.F.van* , Wils, W.*

p in Dutch   1984

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Voorbeelden van vragen die aan de orde komen zijn: Hoelang zal de bodemsanering duren? Hoeveel geld is wanneer nodig voor een vlot verloop van de bodemsanering? Indien minder geld beschikbaar is hoeveel langer duurt dan de uitvoering? Hoeveel personeel is nodig? Hoeveel opslagcapaciteit en of verwerkingscapaciteit is nodig? enz. Vanwege het lange termijn karakter van deze vragen en de vele onzekere factoren kunnen alleen benaderende antwoorden op deze vragen gegeven worden. Wel kunnen belangrijke knelpunten aangegeven worden. In het onderhavige project is een instrument in de vorm van een simulatiemodel ontwikkeld waarmee het toekomstig verloopvan de bodemsanering snel nagerekend kan worden op een computer onder veel alternatieve aannamen. Dit instrument kan gebruikt worden voor lange termijn stufing mits men ook door middel van een goede datavoorziening op de hoogte blijft van de korte termijn situatie en er een regelmatige bijstelling van de parameters plaatsvindt.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1984-07-31 )