|   print

[  ]
 
Koster, P.K. , Wils, W.*

p in Dutch   1985

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De bodemsaneringsoperatie in Nederland begon in 1981 na een onderzoek door de rijksoverheid naar verontreinigde locaties. Voor de berekeningen in de studie wordt het uiteindelijke aantal bodemverontreinigingsgevallen geschat op ca. 6000, waarvan op den duur 1400 kleine en 60 grote gevallen moet worden gesaneerd. Er is een simulatiemodel ontwikkeld waarmee gevolgen van saneringsscenario's kunnen worden berekend. Hoofddoelen zijn de totale kosten en de duur van de saneringsoperatie. Belangrijke beleidsvariabelen en modelbeperking zijn financieel budget, provinciaal personeel, opslag- en verwerkingscapaciteit. Een compleet overzicht van kerngegevens en resultaten van 24 beleids- en gevoeligheidsscenario's worden gepresenteerd. Het basisscenario wordt uitgebreid besproken.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1985-12-31 )