|   print

[  ]
 
Rotmans, J.

p in Dutch   1986

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een zeer uitvoerig literatuuronderzoek is verricht op het gebied van de CO2-problematiek, uiteindelijk uitmondend in een CO2-simulatiemodel. Het ontwikkelde simulatiemodel beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste aspecten van de CO2-problematiek. Op een hoog aggregatieniveau worden de verschillende deelproblemen beschouwd via gesimplificeerde input-output relaties. Het model is geschreven in de taal DYNAMO III. De berekeningen worden in tijdstappen van een jaar uitgevoerd vanaf het jaar 1900 tot het jaar 2100. Een scenariobenadering is gekozen voor de emissies van CO2 en andere sporegassen. Met het model kunnen concentraties van sporegassen worden berekend en kan tevens een indicatie worden gegeven van globale klimaatsinvloeden en effecten t.a.v. ijskappen en zeespiegel. In de volgende fase van de modelontwikkeling zal de nadruk komen te liggen op het verder uitdiepen van reeds ontwikkelde delen van het model alsmede het in kaart brengen van de belangrijkste maatschappelijke gevolgen voor Nederland.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-06-30 )