|   print

[  ]
 
Hrubec J , Boer AC den , Hart MJ 't

179 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de proefinstallatie van het RIVM te Leiduin werd een modelonderzoek verricht naar het gedrag van een aantal organische en anorganische verontreinigingen tijdens infiltratie van het voorgezuiverd water in het zand met verschillende soorten organisch materiaal. Uit het onderzoek kwam naar voren een grote invloed van de aard van organisch materiaal in infiltratie pakket op het gedrag van vrijwel alle gevolgde verontreinigingen. T.a.v. het gedrag van organische microverontreinigingen werd een aanzienlijke invloed van de temperatuur op de omzettingssnelheid en op de vorming van potentieel schadelijke afbraak/tussenprodukten waargenomen. Tenslotte wijzen de resultaten van het onderzoek erop dat onder de omstandigheden van duininfiltratiepraktijk geen betrouwbare verwijdering van organische microverontreinigingen gegarandeerd kan worden. Een veilige nazuivering van het teruggewonnen water is derhalve noodzakelijk.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-06-30 )