|   print

[  ]
 
Joosten, J.M. , Nagelhout, D.

p in Dutch   1984

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het rapport worden de resultaten van een vergelijkend onderzoek weergegeven van een systeem van het inzamelen van eenmalig glas door middel van de glasbak en een systeem van het huis aan huis inzamelen van eenmalig met het doel de flessen niet als scherven her te gebruiken, maar als flessen. Het onderzoek spitst zich toe op een vergelijking van de milieuhygienische (grondstoffen, energie, milieu) konsekwenties van beide systemen en op een vergelijking van de economische resultaten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1984-03-31 )