|   print

[  ]
 
Ansems A* , Esmijer F* , Made G van de* , Meijling K;

p in Dutch   1984

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Voor het scheidena van de mengsels papier/glas/blik, respectievelijk kunststoffen/glas/blik, ingezameld met behulp van een duobak, was door TNO in samenwerking met RIVM/LAE een scheidingsinstallatie ontwikkeld, bestaande uit de apparaten stijgzifter, bovenbandmageet en 2 dwarszifters. Het systeem ontwerp is tijdens de eerste fase beproefd. Vanwege de noodzaak om in de praktijk ingezamelde mengsels te kunnen verwerken, moest het genoemde scheidingssysteem aangepast worden. Daarom is in overleg met het LAE besloten een proevenprogramma uit te voeren. Het doel van dit proevenprogramma is het verschaffen van basisgegevens voor het ontwerp van een levensvatbare scheidingsinstallatie, bestaande uit de eenheden trommelzeef, magneet, stijgfilter en dwarsfilter, op praktijkschaal. In dit rapport worden de resultaten van het beproeven van de scheidingsinstallatie inclusief de resultaten van het proevenprogramma, tijdens fase 2 van het onderzoek, beschreven.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1984-11-30 )