|   print

[  ]
 
Joosten, J.M. , Nagelhout, D.

p in Dutch   1986

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport geeft een overzicht en een vergelijking van de resultaten van proeven met gescheiden inzameling van (delen van) het huishoudelijk afval in Nederland. Ingegaan wordt op de verschillende wijzen waarop de burger bij de proeven is voorgelicht. Bij de inzameling komt de techniek maar ook de medewerking van de bevolking aan de orde. De gescheiden ingezamelde mengsels van "droge" componenten moeten na inzameling worden gescheiden ; de gescheiden ingezamelde droge fractie moet worden gecomposteerd. De afzetmogelijkheden van de componenten hangen nauw samen met de kwaliteit die weer afhankelijk is van het scheidingsgedrag van de burger en het scheidingsproces. Bij dit alles zijn de kosten en baten van gescheiden inzameling niet onbelangrijk. Het rapport gaat tenslotte kort in op de situatie in het buitenland.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-07-31 )