|   print

Vogelvluchtverkenning voedings- en genotmiddelenindustrie, project bedrijfsafval
[ Survey of the food-stuff and luxury industry, project industrial waste ]
 
Beker D, Meiling K, Meijer PJ, Nagelhout D, Staps JJM, van der Ven BL, Verhagen H

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 841221001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport geeft een overzicht van de afvalsituatie in de bedrijfsklasse voedings- en genotmiddelenindustrie. Per sector (bedrijfsgroep) zijn daartoe de gegevens over soorten en hoeveelheden afvalstoffen, de bestaande afvalverwijdering, hergebruik, etc., geinventariseerd. Deze gegevens zijn voor zover mogelijk geplaatst tegen de achtergrond van de in de desbetreffende sector toegepaste processen en materiaalstromen. Geconstateerd wordt dat afvalstoffen in milieuhygienische zin weinig knelpunten opleveren. De grote omvang van de afvalstroom (ca. 1,5 miljoen ton/jaar) wordt vooral veroorzaakt door enkele zeer grote stromen, voornamelijk bestaande uit zand en klei. Hergebruik van afvalstoffen/bij-produkten vindt op zeer grote schaal plaats. Het gaat daarbij met name om de toepassing als (grondstof voor de) veevoeder (industrie) en als meststof in de landbouw.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-03-31 )