|   print

Vogelvluchtverkenning Elektrotechnische Industrie
[ Survey of the electrotechnical and electronical industry ]
 
Verhagen H, Bremmer HJ, Meiling K, Meijer PJ, Nagelhout D, van der Ven BL

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 841222001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport geeft een globaal overzicht van de afvalsituatie in de bedrijfsklasse elektrotechnische industrie. Daartoe zijn per bedrijfs(sub)groep de beschikbare gegevens over soorten en hoeveelheden afvalstoffen, de bestaande afvalverwerking, hergebruik, etc., geinventariseerd en voorzover mogelijk geplaatst tegen de achtergrond van de toegepaste produktieprocessen en materiaalstromen. Gebleken is dat relatief weinig informatie over afvalstoffen beschikbaar is. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. De totale hoeveelheid procesafval die ter verwerking afgevoerd wordt, bedraagt ca. 38.000 ton/jaar. Meer dan de helft hiervan bestaat uit verpakkingsafval en ander afval dat niet typerend geacht kan worden voor deze industrie. Het hergebruik van afvalstoffen is zeer sterk ontwikkeld. Ca. 70.000 ton, vooral metaalafval, wordt jaarlijks ter recuperatie aangeboden. Aan chemisch afval wordt ca. 5.800 ton/jaar geproduceerd, voornamelijk afkomstig van oppervlaktebehandelingsprocessen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-11-30 )