|   print

Vogelvluchtverkenning Grafische Industrie
[ Waste generator in the printing industry ]
 
Bremmer HJ, van Keken AH, Meijer PJ, Valentijn EA, Verhagen H

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 841224001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport geeft een globaal overzicht van de afvalsituatie in de bedrijfsklasse grafische industrie. De beschikbare gegevens over soorten en hoeveelheden afvalstoffen, de bestaande afvalverwerking, hergebruik, etc. zijn daartoe geinventariseerd en voor zover mogelijk geplaatst tegen de achtergrond van de toegepaste produktieprocessen en materiaalstromen. De hoeveelheid procesafval, die niet gerekend wordt tot chemisch afval en niet wordt hergebruikt. bedraagt ca. 23.000 ton. Gemiddeld bestaat dit procesafval voor ca. 75 gew.% uit papier en karton. De hoeveelheid chemische afvalstoffen uit de grafische industrie bedraagt ca. 2600 ton per jaar. Hiervan is ca. 1400 ton fixeer en ontwikkelaar, hetgeen wordt hergebruikt ten behoeve van de zilverterugwinning. Niet onbelangrijke stromen zijn verder: verontreinigde oplosmiddelen, destillatieresiduen, etsbaden, metaalhydroxydeslib's en waterige oplossingen met detergenten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-06-30 )