|   print

[  ]
 
Weerd, M.de , Aalbers, T.G. , Langeweg, F. , Joosten, J.M. , Cornelissen, A.A.J.

p in Dutch   1986

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Onderhavige nota beoogt de doelstellingen van het sorteren van huishoudelijke afvalstoffen te expliciteren en op basis daarvan een representatief en voldoende betrouwbaar systeem aan te geven. Ook wordt aandacht geschonken aan te verrichten chemische analyses naar de samenstelling en de wijze van verwerking van de verkregen meetresultaten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-02-28 )