|   print

[  ]
 
Sluijmers, J.J.

p in Dutch   1985

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het onderzoek naar emissies van afvalverbrandingsinstallaties zoals omschreven in "Deelproject 1" is uitgevoerd bij de afvalverbrandingsinstallatie van de ROTEB te Rotterdam. T.b.v. dit onderzoek is gekozen voor bedrijfscondities welke regelmatig bij afvalverbrandingsinstallaties voorkomen. Hierbij is uitgegaan van de vuurhaardtemperatuur welke wordt bereikt bij een bepaalde belasting van het rooster. Gekozen is voor 3 temperatuurzones: - Proef no.1 tussen 800 - 900 graden C (normale belasting) - Proef no.2 tussen 500 - 600 graden C (te lage belasting) - Proef no.3 tussen 1000 - 1100 graden C (te hoge belasting). Om de emissiewaarden goed met elkaar te kunnen vergelijken is getracht de samenstelling van het afval zo constant mogelijk te doen zijn. Dit kon worden bereikt door het inzamelen van afval uit steeds dezelfde of vergelijkbare stadswijken en dit te beperken tot afval verpakt in zakken en grof afval tot een maximale lengte van 1,25 meter.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1985-10-31 )