|   print

[  ]
 
Ossewaarde, J.M.

p in Dutch   1984

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Naar aanleiding van het voorkomen van Q-koorts pneumonie bij Nederlandse militairen in Libanon werd besloten een sero- epidemiologisch onderzoek op te zetten om de incidentie van Q-koorts bij Nederlandse militairen in Libanon te bepalen. Na proefstudies met complementbindingsreactie en immunofluorescentie bleek de laatste de meest betrouwbare serologische techniek. Daar deze zeer bewerkelijk is werd besloten een enzyme immuno assay (EIA) te ontwikkelen. Beschreven worden het bereiden van een geschikt antigeen, diverse antisera en conjugaten en een EIA voor bepaling van IgM tegen phase II antigeen van Coxiella burnetii. Tevens wordt aangegeven in welke richting een EIA voor IgG gezocht kan worden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1984-09-19 )