|   print

[  ]
 
Ham, W.A.van den ; Borrias-van Tongeren, V. ; Buitenhuis, S.G. ; Derks, H.J.G.M. ; Laar-Beyerink, E.van ; Twillert, K.van ; Koedam, J.C.

p in Dutch   1985

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Beschreven worden de effecten van het toevoegen van mercapto ethanol en pyridoxaalfosfaat en van variaties in de invries- en vriesdroogprocedures op enkele eigenschappen van humaan referentie serum. Getest werden o.m.: - visueel aspect - pH, viscositeit, soortelijk gewicht - absorptie-spectrum - eiwitsamenstelling m.b.v. elektroforese, chromatografie en totaal eiwitbepaling. De effecten van de verschillende behandelingen bleken gering te zijn. Nader onderzoek wordt noodzakelijk geacht.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1985-02-28 )