|   print

Inactivering botulinum-toxinen in oppervlaktewateren
[ Inactivation of botulinum toxins in surface water ]
 
Notermans SHW, Dufrenne JB, Havelaar AH, Koot W, Reijnders HFR

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 842003001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In Nederland treedt regelmatig massale sterfte onder watervogels en vissen op als gevolg van botulismus. Het oppervlaktewater kan hierdoor ook met voor de mens gevaarlijk botulinum-toxine worden besmet. Onderzoek werd uitgevoerd naar de inactivering van botulinum-toxinen in oppervlaktewateren. Aangetoond kon worden dat inactivering in sterke mate samenhangt met de pH van het oppervlaktewater. In oppervlaktewateren met pH > 7.0 blijken botulinum-toxinen snel geinactiveerd te worden (inactivatie > 94% in 6 dagen). In oppervlaktewateren met pH < 7.0 worden botulinum-toxinen nauwelijke geinactiveerd. Vergelijking van de biologische inactivering met de immunologische activering geeft aan dat de inactivatie van botulinum- toxinen in oppervlaktwateren een irreversibel proces is.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-03-31 )