|   print

Natte depositie van milieugevaarlijke stoffen op de Noordzee. I. Automatische besturing en registratie van regenvangers
[ Wet deposition of harmful micropollutants at the North Sea. I. Automatic control and recording of precipitation collectors ]
 
Vrijhof H, van Oers JAM

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 842015001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport worden de doelstelingen en de meetopstelling beschreven voor een onderzoek naar de technische haalbaarheid van metingen van de chemische samenstelling van boven zee opgevangen regenwater, teneinde te komen tot een voorlopige bepaling van de natte depositie van milieugevaarlijke stoffen. De opstelling bestaat uit 6 "wet-only" regenvangers en meteorologische meetapparatuur op een platform in zee. Automatische besturing en registratie vindt plaats middels een microcomputer en interfaces, aan boord van het platform, waarvoor een speciaal programma werd ontwikkeld. Met een tweede programma op het instituut kunnen de opgeslagen gegevens uitgelezen worden. Geconcludeerd wordt dat alle instrumenten op zee mechanisch en elektrisch goed hebben gefunctioneerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-03-31 )