|   print

[  ]
 
Jaarsveld, J.A. van ; Aalst, R.M. van ; Onderdelinden, D.

p in Dutch   1986

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De resultaten van een berekening van de jaargemiddelde atmosferische depositie van de spoorelementen As, Sb, Cd, Cu, Ni en Pb in de Noordzee worden gepresenteerd. Het model beschrijft de verspreiding in de atmosfeer dichtbij de bron met een Gaussische pluim en gaat voor grotere afstanden over in een doossector model met meerdere lagen in de verticaal. Droge en natte depositie worden beschreven als factor van de deeltjesgrootte en meteorologische variabelen. Emissies van alle Europese landen zijn in de berekening opgenomen. De berekende concentraties in het Noodzee-gebied zijn in het algemeen iets lager dan de overeenkomstige metingen op kustposities. Een verdere evaluatie vergt zowel betere emissieschattingen als betere metingen. De grootste bijdragen aan de depositie van bovenvermelde elementen is afkomstig van emissies van de landen aan de Noordzee: Verenigd Koninkrijk, Belgie, West-Duitsland, Frankrijk en Nederland.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-10-31 )