|   print

[  ]
 
Onderdelinden, D. ; Jaarsveld, J.A.van ; Egmond, N.D.van

p in Dutch   1984

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Door analyse van de voor Nederland beschikbare meetgegevens (SO2, SO4, natte depositie) en toepassing van een nieuw lange termijn model is de totale S-depositie geschat. De schatting is mede gebaseerd op analyse van de verticale concentratiegradienten, zoals die m.b.v. de 200 m KNMI-mast te Cabauw zijn vastgesteld. In tegenstelling met het tot op heden in Nederland verrichte onderzoek is deze studie, naast modelbeschouwingen, gebaseerd op meetresultaten die als representatief voor de Nederlandse situatie worden beschouwd. De voor Nederland effectieve droge depositie-snelheid wordt geschat op 1 cm/s ; resulterend in een totale (droge- en natte-) S-depositie van 1320 mol/ha per jaar, overeenkomend met 2640 eq zuur per ha per jaar. Tot op heden werd uitgegaan van 2750 eq zuur/ha/jaar (IMP-lucht). In een, eveneens op de literatuur gebaseerde studie van ECN (november 1983) werd deze depositie echter geschat op 915 eq/ha/jaar.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1984-12-14 )