|   print

Evaluatie van de voorspellende waarden, specificiteit en hanteerbaarheid van een aantal eenvoudige testsystemen t.o.v. het "EG 4 platen systeem" m.b.t. de detectie van residuen van antibacteriele stoffen in slachtdieren
[ Evaluation of four screening methods for detection of antibiotic residues in slaughter animals with regard to the "EC 4-plate method" ]
 
Engel HWB, van Leusden FM, Hofstee MPM, Wijnands LM, Schoenmakers MJG, de Blaauw LH

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 842026001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Er werd een vergelijkend onderzoek verricht tussen een 4-tal screeningsmethoden t.o.v. het EG 4-platen systeem ter opsporing van residuen van antiobiotica in slachtdieren. Twee methoden bleken veelbelovend. De eerste is een agar diffusiemethode, bestaande uit een plaat met Bacillus subtilis als indicator ; de tweede methode berust op impedantie-meting. Met de eerste methode werd 83% van de nieren die met de standaardmethode positief gevonden werd ook als positief aangewezen. Van alle met dit systeem positief gevonden nieren kon 96% bevestigd worden middels onderzoek van de bijbehorende urines met behulp van hoogspannings elektroforese. Voor de tweede methode waren deze methode 100 resp. 82%. Nader onderzoek in de praktijk is nodig.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-01-31 )