|   print

Chronische toxiciteit van mengsels en structuuractiviteitsrelaties van chemicalien voor Daphnia magna en de reproduceerbaarheid van deze gegevens
[ Chronic toxicity of mixtures and structure activity relations of chemicals to Daphnia magna and the reproducibility of these data ]
 
de Wolf W, Canton JH, Hermens JLM, Mathijssen-Spiekman EAM, Wegman RCC

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 842052001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Voor 10 niet reactieve verbindingen werden de effecten op lengtegroei en reproduktie van D.magna bestudeerd. De beide parameters bleken even gevoelig en goed gecorreleerd met de hydrofobiciteit (octanol-water verdelingscoefficient). De op grond van de opgestelde QSAR's (Quantitatieve Structuur Activiteits Relaties) voorspelde effecten van een tweetal verbindingen waren gelijk aan de experimenteel bepaalde waarden. De gezamenlijke toxiciteit van een mengsel van deze 10 verbindingen en een mengsel van 25 verbindingen (de toxiciteit van de 15 andere verbindingen is voorspeld m.b.v. de opgestelde QSAR) bleek voorspelbaar op basis van concentratie-additie. De toxiciteitsgegevens alsmede de opgestelde QSAR's bleken goed reproduceerbaar te zijn en onafhankelijk van de "kwaliteit" (dieren met goede of dieren met slechte reproduktie) van de daphnia's.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-03-31 )