|   print

[  ]
 
Egmond, H.P.van ; Sizoo, E.A.

p in Dutch   1984

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op verzoek van BCR werden vier batches melkpoeder geproduceerd, langs natuurlijke weg gecontamineerd met aflatoxine M1 op niveaus van ca. 0,035, ca. 0,14, ca. 0,28 en ca. 0,84 mug aflatoxine M1/kg. (Deze data zijn gecorrigeerd voor het terugvindingspercentage van de gebruikte analysemethoden). De produktie werd verricht in samenwerking met het IVVO, Lelystad en het NIZO, Ede. Van iedere partij werden ca. 1050 eenheden onder N2 verpakt in laminaat verpakkingen bij de Cooperatieve Condens Fabriek Friesland, Leeuwarden. Gedetailleerde homogeniteitsstudies hebben aangetoond dat de partijen homogeen zijn voor wat betreft het gehalte aan aflatoxine M1. De verhoudingen in de M1 gehalten tussen de verschillende partijen weken tot 50% af van de waarden berekend op theoretische basis.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1984-12-31 )