|   print

Resistentie-ontwikkeling tegen beta-lactam antibiotica bij Pseudomonas aeruginosa in vitro
[ Development of resistance against beta-lactam antibiotics in Pseudomonas aeruginosa in vitro ]
 
de Neeling AJ, Rutgers A, Hoekstra H

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 842071001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een klinisch isolaat van Pseudomonas aeruginosa werd in vitro geselecteerd op concentratiereeksen van drie beta-lactam antibiotica in agar, t.w. carbenicilline, piperacilline en ceftazidim. Van de verkregen mutanten werden MRC's en kruisresistentie bepaald. Door de selectie trad resistentie-ontwikkeling op tegen elk van de drie antibiotica. Selectie op piperacilline leidde tot een MRC van maximaal 16 ug/ml vanwege een inoculumeffect. Selectie op carbenicilline leidde tot een geleidelijke verhoging van de MRC van dit antibioticum, maar niet tot kruisresistentie tegen de andere twee antibiotica. Selectie op ceftazidim induceerde kruisresistentie ten opzichte van carbenicilline. Met een microbiologisch assay werd inactivering van de onderzochte antibiotica door de geselecteerde mutanten aangetoond. De consequentie hiervan voor de resistentie-ontwikkeling wordt bediscussieerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-12-31 )