|   print

Resistentie-ontwikkeling bij Pseudomonas aeruginosa tegen quinolonen in vitro
[ Development of resistance against quinolones in Pseudomonas aeruginosa in vitro ]
 
de Neeling AJ, Schot C, van Klingeren B

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 842071002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een klinisch isolaat van Ps.aeruginosa werd in vitro geselecteerd op concentratiereeksen van twee nieuwe nalidixinezuur-analogen, nl. norfloxacine en ciprofloxacine in agar. De minimaal remmende concentraties (MRC) van de twee quinolonen bedroegen resp. 0,5 en 0,12 ug/ml. Voor beide verbindingen werden na eenmaal selecteren mutanten gevonden met een MRC die 8x zo hoog was als de oorspronkelijke MRC, in een frequentie van ca. 10-8. Deze frequentie komt overeen met vroeger gevonden mutantenfrequenties van nalidixinezuur en cinoxacine. Na tweemaal selecteren werden mutanten gevonden met een MRC van 16 ug/ml norfloxacine resp. 4 ug/ml ciprofloxacine. De conclusie is dat ook bij de nieuwe quinolonen in vitro trapsgewijze resistentie-ontwikkeling kan optreden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-12-31 )